Skip to content

Общи условия

1. Въведение

Добре дошли в thistimeimvoting.bg. Настоящите Общи условия очертават правилата и разпоредбите за използване на нашия уебсайт.

С достъпа си до този уебсайт вие приемате изцяло тези Общи условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези условия, не използвайте нашия уебсайт. Ние си запазваме правото да променяме тези условия по всяко време без предварително уведомление.

За да използвате този уебсайт, трябва да сте навършили поне 18 години. Използвайки този уебсайт и съгласявайки се с тези условия, вие гарантирате и заявявате, че сте навършили 18 години.

Настоящите Общи условия са създадени с помощта на професионалисти в областта на правото и се подчиняват на българското законодателство.

2. Използване на сайта

2.1 Приемливо използване

Когато използвате thistimeimvoting.bg, Вие се съгласявате да използвате сайта само за законни цели и по начин, който не нарушава правата на други лица, не ограничава и не възпрепятства използването и ползването на сайта от други лица.

2.2 Допустимост

Трябва да имате право да използвате този уебсайт съгласно възрастовите и други критерии, посочени в нашите условия. Ако не отговаряте на тези изисквания за правоспособност, моля, въздържайте се от използване на нашите услуги.

2.3 Потребителски акаунти и отговорности

За да получите достъп до определени функции на уебсайта, може да се наложи да създадете потребителски акаунт. Вие носите отговорност за запазване на поверителността на Вашия акаунт и парола, както и за всички дейности, които се извършват под Вашия акаунт. Ако подозирате неоторизирано използване на Вашия акаунт, незабавно ни уведомете.

Със създаването на акаунт се съгласявате да предоставите точна и пълна информация. Запазваме си правото да спрем или да прекратим акаунта ви, ако предоставената информация е неточна, неактуална или ако смятаме, че с акаунта ви се злоупотребява.

Използването на уебсайта от ваша страна е предмет на нашата Политика за поверителност, която урежда събирането, използването и разкриването на лична информация.

3. Съдържание и интелектуална собственост

3.1 Авторски права и търговски марки

Цялото съдържание на thistimeimvoting.bg, включително текст, графики, лога, изображения и софтуер, е собственост на thistimeimvoting.bg или на нейните доставчици на съдържание и е защитено от международните закони за авторското право. Компилацията на цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на thistimeimvoting.bg.

Търговските марки, марките за услуги и логата, използвани и показвани на thistimeimvoting.bg, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на thistimeimvoting.bg. Нямате право да използвате нашите търговски марки и търговски стил във връзка с какъвто и да е продукт или услуга без нашето предварително писмено съгласие.

3.2 Съдържание, генерирано от потребителя

С изпращането на съдържание (текст, изображения, видеоклипове и др.) на thistimeimvoting.bg ни предоставяте неизключително, безвъзмездно, постоянно, неотменимо и напълно сублицензируемо право да използваме, възпроизвеждаме, променяме, адаптираме, публикуваме, превеждаме, създаваме производни произведения от, разпространяваме и показваме това съдържание по целия свят.

Вие декларирате и гарантирате, че притежавате или по друг начин контролирате всички права върху съдържанието, което предоставяте, че съдържанието е точно и че използването му не нарушава настоящите Общи условия.

3.3 Споразумение за лицензиране

thistimeimvoting.bg може да предлага определено съдържание по силата на специфични лицензионни споразумения. Всяко такова съдържание ще бъде ясно обозначено с приложимите лицензионни условия и използването на това съдържание от Ваша страна ще се урежда от тези условия в допълнение към настоящите Общи условия.

4. Политика за поверителност

4.1 Събиране и използване на данни

Поверителността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. Нашата Политика за поверителност описва как събираме, използваме и защитаваме Вашата лична информация. С използването на thistimeimvoting.bg Вие потвърждавате и се съгласявате с условията на нашата Политика за поверителност.

4.2 Бисквитки и технологии за проследяване

Използваме “бисквитки” и подобни технологии за проследяване, за да подобрим Вашето преживяване в thistimeimvoting.bg. Тези технологии ни помагат да анализираме поведението на потребителите, да подобряваме функционалността на сайта и да предоставяме персонализирано съдържание. Можете да управлявате предпочитанията си за бисквитки чрез настройките на браузъра си.

4.3 Връзки и услуги на трети страни

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни. Ние не носим отговорност за съдържанието или практиките за защита на личните данни на тези сайтове на трети страни. Препоръчваме ви да прегледате политиките за поверителност на всички уебсайтове на трети страни, които посещавате.

За да получите цялостна информация за това как обработваме вашата лична информация, моля, вижте нашата Политика за поверителност.

5. Поведение на потребителя

5.1 Забранени действия

Когато използвате thistimeimvoting.bg, Вие се съгласявате да не участвате в никакви дейности, които:

  • нарушават всякакви местни, национални или международни закони или разпоредби.
  • Нарушават права на други лица, включително права на интелектуална собственост.
  • включват каквато и да е форма на злонамерен софтуер, спам или вреден код.
  • Опитват се да получат неоторизиран достъп до нашите системи или потребителски акаунти.

5.2 Спазване на законите

Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби, докато използвате thistimeimvoting.bg. Това включва, но не се ограничава до закони за защита на личните данни, закони за защита на потребителите и закони за интелектуална собственост.

6. Ограничение на отговорността

6.1 Отказ от гаранции

thistimeimvoting.bg се предоставя “както е” и “както е на разположение” без никакви гаранции, изрични или подразбиращи се. Ние не гарантираме точността, пълнотата или надеждността на каквото и да е съдържание на сайта. Използването на сайта е на ваш собствен риск.

6.2 Ограничаване на отговорността

В никакъв случай thistimeimvoting.bg не носи отговорност за каквито и да било косвени, последващи, случайни, специални или наказателни щети, включително, но не само, за пропуснати ползи, загуба на данни или други нематериални загуби, произтичащи от или във връзка с използването от Ваша страна на thistimeimvoting.bg.

6.3 Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазите thistimeimvoting.bg, нейните филиали и техните съответни служители, директори, работници и агенти от и срещу всякакви искове, задължения, щети, загуби и разходи, включително съдебни такси, произтичащи от използването от Ваша страна на thistimeimvoting.bg или от нарушаването от Ваша страна на настоящите Общи условия.

Този раздел за ограничаване на отговорността се прилага, независимо дали предполагаемата отговорност се основава на договор, деликт, небрежност, строга отговорност или друго основание, дори ако thistimeimvoting.bg е било уведомено за възможността за такава вреда.

7. Промени в условията

7.1 Право на промяна

thistimeimvoting.bg си запазва правото да актуализира или променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително уведомление. Промените ще влязат в сила незабавно след публикуването им на thistimeimvoting.bg. Ваша отговорност е да преглеждате периодично настоящите Общи условия за евентуални изменения.

7.2 Уведомяване за промени

Можем да уведомим потребителите за значителни промени чрез имейл или чрез поставяне на видно място на известие на thistimeimvoting.bg. Продължаването на използването на сайта след такива промени ще представлява потвърждение и приемане от Ваша страна на актуализираните Общи условия.

7.3 Потвърждаване на промените от страна на потребителя

С използването на thistimeimvoting.bg след направените промени в Общите условия, Вие потвърждавате и се съгласявате да спазвате актуализираните условия. Ако не сте съгласни с измененията, трябва незабавно да преустановите използването на уебсайта.

8. Допълнение

8.1 Цялостно споразумение

Настоящите Общи условия представляват цялостното споразумение между Вас и thistimeimvoting.bg относно използването от Ваша страна на thistimeimvoting.bg и отменят всички предишни и едновременни споразумения, договорености, декларации и гаранции.

8.2 Разделимост

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже невалидна или неприложима, тази разпоредба се прилага в максимално допустимата степен, а останалите разпоредби остават в пълна сила и действие.

8.3 Форсмажорни обстоятелства

thistimeimvoting.bg не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си по настоящите Общи условия поради причини извън нейния разумен контрол, включително, но не само, природни бедствия, война, тероризъм, пандемии или правителствени действия.

Този раздел гарантира яснотата и приложимостта на условията, дори при непредвидени обстоятелства или промени в правния или оперативния контекст.