Skip to content

Политика за поверителност

Политика за поверителност

1. Въведение

Добре дошли в Политиката за поверителност на thistimeimvoting.bg. Тази политика описва начина, по който събираме, използваме, разкриваме и защитаваме вашата лична информация. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с условията на тази Политика за поверителност.

Вашата поверителност е от изключителна важност за нас и ние се ангажираме да защитаваме информацията Ви. Настоящата политика има за цел да предостави яснота относно данните, които събираме, защо ги събираме и как можете да управлявате предпочитанията си за поверителност.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност. Ако имате някакви въпроси или притеснения, не се колебайте да се свържете с нас, като използвате информацията, предоставена в края на този документ. Продължаването на използването на thistimeimvoting.bg означава, че потвърждавате и приемате настоящата Политика за поверителност.

2. Събраната от нас информация

2.1 Видове събирана информация

Събираме два основни вида информация:

Лична информация: Данни, които могат да бъдат използвани за идентифицирането ви, като например вашето име, имейл адрес и данни за контакт.
Нелична информация: Обща информация, която не ви идентифицира пряко, като например демографски данни, информация за браузъра и данни за устройството.


2.2 Методи за събиране

Събираме информация чрез:

  • Пряко взаимодействие: Информация, която предоставяте, когато използвате нашите услуги, като например създаване на акаунт или свързване с отдела за поддръжка на клиенти.
  • Автоматизирано проследяване: Данни, събрани чрез бисквитки, уеб маяци и други подобни технологии, когато взаимодействате с нашия уебсайт.
  • Разбирането на видовете информация, която събираме, и начина, по който я събираме, ни помага да адаптираме услугите си и да подобрим цялостното Ви преживяване с thistimeimvoting.bg.

3. Как използваме Вашата информация

3.1 Цел на обработката на данни

Ние обработваме Вашата информация за следните цели:

  • Предоставяне на услуги: Предоставяне на продуктите, услугите и информацията, които заявявате от thistimeimvoting.bg.
  • Подобряване на потребителското изживяване: Анализиране на данни с цел подобряване и персонализиране на Вашето преживяване в нашата платформа.
  • Комуникация: Да Ви информираме за актуализации, оферти и подходяща информация.


3.2 Правно основание за обработване

Нашите дейности по обработване се основават на легитимни интереси, договорна необходимост, спазване на законови задължения и Вашето съгласие, когато е приложимо. Ние гарантираме, че Вашите данни се обработват законосъобразно, честно и прозрачно.

Разбирането на начина, по който използваме Вашата информация, спомага за изграждането на доверие и Ви гарантира, че сте наясно с причините за обработката на данни в thistimeimvoting.bg.

4. Споделяне и разкриване на информация

4.1 Споделяне от трети страни

Можем да споделяме Вашата информация с трети страни при следните обстоятелства:

Доставчици на услуги: Споделяне на данни с доверени доставчици на услуги, които подпомагат предоставянето на нашите услуги.
Правни изисквания: Спазване на законови задължения, отговор на правни процедури или защита на нашите права и интереси.


4.2 Правни изисквания

Можем да разкрием Вашата информация в отговор на законни искания от страна на публични органи, включително в изпълнение на изисквания за национална сигурност или правоприлагане.

Разбирането на това кога и защо споделяме Вашата информация с трети страни осигурява прозрачност и съответства на нашия ангажимент за защита на Вашата поверителност в thistimeimvoting.bg.

5. Вашите права и избори

5.1 Достъп и коригиране

Имате право на достъп, коригиране или актуализиране на Вашата лична информация. Можете да направите това, като влезете в профила си или се свържете директно с нас. Стремим се да гарантираме, че Вашата информация е точна и актуална.

5.2 Отказ от участие

Имате възможност да се откажете от определени дейности по обработване на данни. Това включва отписване от маркетингови съобщения или коригиране на предпочитанията Ви за бисквитки. Имайте предвид обаче, че отказът може да повлияе на достъпа Ви до определени функции или услуги.

Разбирането на Вашите права и избори Ви дава възможност да контролирате личната си информация в thistimeimvoting.bg и да адаптирате преживяването си в съответствие с Вашите предпочитания.

6. Мерки за сигурност

6.1 Сигурност на данните

Ние използваме стандартни за индустрията мерки за сигурност, за да защитим вашата лична информация от неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване. Тези мерки включват криптиране, контрол на достъпа и редовни оценки на сигурността.

6.2 Мерки за защита на информацията

Ние прилагаме различни мерки, за да гарантираме поверителността и целостта на Вашите данни. Това включва ограничаване на достъпа до чувствителна информация, провеждане на обучение на служителите относно сигурността на данните и редовно актуализиране на нашите протоколи за сигурност.

Поверителността на личните Ви данни и сигурността на Вашата информация са от първостепенно значение. Разбирането на въведените мерки за сигурност дава увереност, че вашите данни се обработват с най-голямо внимание в thistimeimvoting.bg.

7. Запазване на данни

7.1 Продължителност на съхранението на данните

Съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, описани в тази Политика за поверителност, освен ако законът не изисква или не позволява по-дълъг или по-кратък период на съхранение.

7.2 Практики за изтриване

След като Вашата информация вече не е необходима, ние предприемаме стъпки за нейното сигурно изтриване или анонимизиране. Това включва редовен преглед и изтриване на данни, които вече не са подходящи за целите, за които са били събрани.

Разбирането на нашите практики за запазване на данни гарантира, че Вашата информация се обработва отговорно и съответства на нашия ангажимент да съхраняваме данни само толкова дълго, колкото е необходимо на thistimeimvoting.bg.

8. Промени в Политиката за поверителност

8.1 Право на промяна

thistimeimvoting.bg си запазва правото да актуализира или променя настоящата Политика за поверителност по всяко време. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на thistimeimvoting.bg. Ваша отговорност е да преглеждате периодично настоящата Политика за поверителност за евентуални промени.

8.2 Уведомяване за промени

Можем да уведомим потребителите за значителни промени по имейл или чрез поставяне на видно място на известие на thistimeimvoting.bg. Продължаването на използването на сайта след такива промени ще означава, че потвърждавате и приемате актуализираната Политика за поверителност.

Информирането за промените в нашата Политика за поверителност Ви гарантира, че сте наясно как събираме, използваме и защитаваме Вашата информация в thistimeimvoting.bg.