Свържете се с нас

Свържете се с нас

Можете да намерите информация за работата на Европейския парламент и основните теми на нашия уебсайт http://www.europarl.europa.eu/news/bg.

Профилите на Европейския парламент в социалните медии също са надежден източник на актуална информация: