Партньори

Следните организации подкрепят „този път ще гласувам“ (thistimeimvoting), като общата цел е гражданите да бъдат насърчени да участват в кампанията и да гласуват. Научете какъв е техният принос, като кликнете върху тяхното лого и посетите уебсайта им. Ако те са активни във Вашия регион, не се колебайте да се свържете с тях и да подкрепите дейностите им, свързани с „този път ще гласувам“ (thistimeimvoting).

European Youth Card Association - EYCA

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

European Movement International

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

Migration Policy Group

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

Jesuit Refugee Service Europe

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

Garage Erasmus

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

Erasmus Student Network (ESN)

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

AEGEE Europe

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

The Good Lobby

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

Friends of the Earth Europe

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

BETA France

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

BETA-Europe

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

Gulliver Clearing House Foundation

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

Bulgarian School of Politics Dimitry Panitza

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

National Youth Forum Bulgaria

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

YAMBOL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Тази организация е получила безвъзмездни средства за съфинансиране на дейност в подкрепа на европейските избори.

Тези организации изразяват собствени мнения, които не отразяват непременно възгледите на Европейския парламент. Европейският парламент не е отговорен за, нито е обвързан с информацията или мненията, изразени в контекста на проектите, изпълнявани от горепосочените организации в контекста на европейските избори през 2019 г., независимо от това дали организациите са получили финансова подкрепа от ЕС или не. Европейският парламент също не отговаря за преки или косвени щети, които могат да произтекат в резултат от изпълнението на тези проекти.