Политика за личните данни

  1. Въведение

   От 11 декември 2018 г. защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на Съюза се урежда от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. Този регламент следва същите принципи и правила като установените в Общия регламент относно защитата на данните.

   Този уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове. Европейският парламент не носи отговорност за политиките или практиките за поверителност на уебсайтовете на трети страни.

  2. Защо събираме, съхраняваме и обработваме Вашите данни?

   Събираме и обработваме Вашите лични данни, за да поддържаме връзка с гражданите, които доброволно са изразили своето желание да бъдат информирани или да участват в събитията и инициативите, провеждани в контекста на институционалната информационна и комуникационна кампания на Европейския парламент за европейските избори през 2019 г.

   Вашите лични данни се обработват в съответствие с политиката, описана в Регламент (ЕС) 2018/1725. Задачите, свързани с институционалната информационна и комуникационна кампания на Европейския парламент, се изпълняват в обществен интерес. Европейският парламент ще обработва личните данни само за целите, за които те са предадени.

  3. Кой отговаря за обработката на Вашите данни? (Администратор)

   Вашите данни се обработват под отговорността на началника на Отдела за интернет комуникации, Генерална дирекция за комуникация на Европейския парламент.

   Длъжностното лице за защита на данните на Европейския парламент гарантира, че разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 се прилагат в рамките на институцията.

   Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) действа като независим надзорен орган. ЕНОЗД гарантира, че всички институции и органи на ЕС зачитат правото на неприкосновеност на личния живот на хората при обработката на техните лични данни.

  4. Какви лични данни събираме?

   Събираме само информация, която ни е необходима, за да изпълним посочените при събирането цели, като Вие можете да актуализирате тази информация по всяко време.

   Ще събираме информация от Вас по следните начини:

   • Лично и/или по телефона
   • При Вашата регистрация на уебсайта ни

   По-долу са дадени някои примери за информация, която с Ваше разрешение може да събираме от Вас:

   • собствено и фамилно име;
   • данни за контакт (напр. електронен адрес, местопребиваване, телефонен номер и др.)
   • предпочитан език;
   • бъдещи комуникационни предпочитания, включително предпочитания за записване и области на интерес в една или повече подкатегории теми, по които решите да получавате повече информация (по избор);
   • в случай че изберете да се регистрирате чрез Facebook или Twitter, Вашите данни за контакт чрез избрания метод на регистрация може също да бъдат събрани;
   • Европейският парламент също така следи броя на ползвателите, привлечени от други ползватели, чрез платформата за статистически и отчетни цели.

   Европейският парламент не събира специални категории данни, като например становища, и не използва тази платформа за целите на профилирането.

   Когато чрез тази платформа се организират онлайн конкурси, може да са необходими допълнителни стъпки, които да изискват обработването на допълнителни лични данни за организиране на пътуването, като например тези, включени в паспорта (име, дата на раждане, дата и място на отпътуване и връщане, електронна поща за контакти, снимка на личната карта или паспорта).

   „Бисквитки“ и съхраняване на място

   Този уебсайт поставя „бисквитки“ единствено с цел да направи възможни или да подобри определени функции или да подобри процеса на навигация за ползвателя. Европейският парламент в никакъв случай не използва „бисквитки“ за събиране, обработване, разпространение или записване на лични данни. Ползвателите могат лесно да променят настройките си за „бисквитките“ след първоначалния си избор, като кликнат върху линка „Променете предпочитанията си за „бисквитките“ в края на страницата.

   Какво да направите, ако не искате да бъдат поставени „бисквитки“ на Вашия компютър?

   За някои хора идеята, че се съхранява информация на техния компютър или мобилно устройство, е донякъде свързана с нахлуване в личното им пространство, особено когато тази информация се съхранява и използва от трета страна без тяхното знание. Ако предпочитате, възможно е да бъдат блокирани някои или всички „бисквитки“ или дори да бъдат изтрити „бисквитките“, които вече са били поставени, но трябва да знаете, че може да се лишите от някои функции. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на Вашия браузър.

   Някои оператори, които се явяват трети страни, са разработили програми за предотвратяване на събирането и използването на данни посредством техните модули.

   „Бисквитки“ на трети страни

   Facebook, Twitter, Youtube и Google Map могат да поставят „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистики за посещенията. Наличието, броят и статусът на „бисквитките“ може да зависи от начина, по който използвате съответните платформи преди или по време на посещението си на уебсайта на Европейския парламент.

   Трябва да проверите каква е политиката на съответните уебсайтове относно „бисквитките“ на социалните мрежи, като кликнете върху съответните линкове. Може също така по всяко време да актуализирате настройките си за този уебсайт, като кликнете върху линка „Променете предпочитанията си за „бисквитките“ в края на страницата.

    

    

   Какво представлява „бисквитката“?

   Повечето уебсайтове, които посещавате, използват „бисквитки“, за да подобрят качеството на Вашия престой. Те позволяват на уебсайтовете да Ви „запомнят“ – или за времетраенето на Вашето посещение (чрез използване на „бисквитка за престой“), или за повтарящи се посещения (като използват „постоянна бисквитка“).

   „Бисквитките“ могат да имат най-различни функции. Те Ви позволяват да навигирате ефективно между отделните уебстраници, като запазват Вашите предпочитания и като цяло подобряват качеството на Вашия престой на уебсайта. „Бисквитките“ правят Вашето взаимодействие с уебсайта по-бързо и по-лесно. Ако даден уебсайт не използва „бисквитки“, той ще смята, че сте нов посетител всеки път, когато преминете към нова страница на уебсайта – например когато затворите дадено меню и преминете към друга страница, той няма да запомни, че сте затворили менюто на предходната страница и ще покаже следващата страница с отвореното меню.

   Някои уебсайтове също така използват „бисквитки“, за да могат да насочват своите рекламни или маркетингови съобщения въз основа например на Вашето местоположение и/или навици при използването на интернет.

   „Бисквитките“ могат да бъдат поставени от уебсайта, който посещавате („собствени бисквитки“), или от други уебсайтове, които предоставят съдържание на страницата, която разглеждате („бисквитки на трети страни“).

   Какво съдържа „бисквитката“?

   „Бисквитката“ е обикновен текстов файл, който се съхранява на Вашия компютър или на Вашето мобилно устройство от сървъра на уебсайта. Впоследствие този сървър може да възстанови или да прочете съдържанието на съответната „бисквитка“. „Бисквитките“ се управляват от Вашия браузър. Всяка „бисквитка“ е уникална и съдържа определена анонимна информация, като например уникален идентификатор, име на сайта, цифри и букви. Тя позволява на уебсайта да запомни Вашите предпочитания при сърфиране в интернет.

   Видове „бисквитки“

   Собствени „бисквитки“

   Собствените „бисквитки“ се поставят от уебсайта, който посещавате, и могат да бъдат прочетени само от този уебсайт.

   „Бисквитки“ на трети страни

   „Бисквитките“ на трети страни се поставят и използват от организация, различна от собственика на уебсайта, който посещавате. Например, за да измери броя на своите посетители, даден уебсайт може да използва аналитично дружество на трета страна, което ще постави своя собствена „бисквитка“, за да извърши услугата. Уебсайтът, който посещавате, може също така да има вградено съдържание, например видеоклипове в YouTube или поредица от редуващи се изображения от Flickr. Тези уебсайтове може също да поставят свои собствени „бисквитки“.

   И най-важното – даден уебсайт може да използва рекламната мрежа на трета страна, за да предоставя целенасочена реклама. Европейският парламент не използва рекламни услуги.

   „Бисквитки“ за престой

   „Бисквитките“ за престой се поставят временно в рамките на даден престой в интернет и се изтриват от устройството на ползвателя при затварянето на браузъра.

   Постоянни „бисквитки“

   Постоянните „бисквитки“ се съхраняват на Вашия компютър за определен период (обикновено една година или повече) и не се изтриват при затварянето на браузъра. Те се използват, когато трябва да знаем кой сте Вие в рамките на повече от един престой.

   „Флаш бисквитки“

   Много уебсайтове използват Adobe Flash Player, за да доставят видео материали и съдържание под формата на инфографики на своите ползватели. Adobe използва свои собствени „бисквитки“, които не може да се управляват чрез настройките на Вашия браузър. Те се използват от програмата Flash Player за същите цели, които изпълняват и другите „бисквитки“, т.е. да се запазват предпочитания или да се проследяват ползвателите.

   „Флаш бисквитките“ функционират по различен начин в сравнение с „бисквитките“ във Вашия уеб браузър. Вместо да се използват специални „бисквитки“ за конкретни функции, даден уебсайт е ограничен да съхранява всички данни, свързани със сайта, в една „бисквитка“. Вие можете да контролирате колко информация може да се съхранява в тази „бисквитка“, но не можете да избирате какъв вид информация може да се съхранява.

    

    

  5. На кого се разкриват Вашите данни?

   Единствено персоналът на Европейския парламент и на обработващото данните лице има достъп до Вашите данни. Европейският парламент не предава личните Ви данни на други страни, освен на тези получатели. . Единствено в случай на одит или съдебни производства е възможно да се ангажират Сметната палата, Съдът на Европейския съюз или Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Европейският парламент не споделя лични данни с трети страни за директен маркетинг.

  6. За какъв период от време се съхраняват Вашите данни?

   Личните данни ще бъдат съхранени за целите, за които са били събрани, или докато собствениците им не поискат тяхното изтриване.              

  7. Как се съхраняват Вашите данни?

   Европейският парламент е ангажиран с опазването на сигурността на личните Ви данни. Използваме различни технологии за защита и процедури, които помагат за защитата на личната Ви информация от неразрешен достъп, използване или разкриване.

   Вашите лични данни се съхраняват на защитени сървъри с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения. С цел съхранение и поддръжка личните данни могат да бъдат предавани на САЩ в съответствие с член 48 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и съгласно рамката на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.

  8. Как можете да получите достъп до Вашите данни, да проверите тяхната точност и ако е необходимо, да ги коригирате или изтриете?

   Можете да се свържете с Отдела за интернет комуникации. Ако той не е в състояние да отговори на Вашето запитване, неговият персонал ще поиска техническа помощ от обработващото данните лице.

   Ако имате опасения относно обработката на Вашите лични данни чрез тази платформа, можете да се свържете и с Отдела за интернет комуникации за обработката на тези данни:

   За контакти:

   European Parliament

   Directorate general for Communication - Web Communication unit

   Rue Wiertz 60

   B-1047 Brussels

   datarequest@thistimeimvoting.eu

  9. Право на обжалване

   Жалби могат да бъдат изпращани по всяко време:

   • до длъжностното лице за защита на данните на Европейския парламент.

   За връзка чрез електронната поща:            Data-Protection@europarl.europa.eu

   За връзка чрез електронната поща:              edps@edps.europa.eu