Защо да гласуваме на европейските избори през май 2019 г.?

Като европейци сме изправени пред множество предизвикателства: от миграцията до промените в климата, от младежката безработица до сигурността на личните данни. Живеем в свят на все по-голяма глобализация и конкуренция. Същевременно референдумът за Брекзит показа, че проектът за Европейски съюз може да промени посоката си. Повечето от нас приемат демокрацията за даденост, но и тя все по-често изглежда застрашена като принцип и на практика.

Ето защо започнахме да изграждаме общност от поддръжници, за да насърчим по-високата избирателна активност на европейските избори.

Прочетете повече

Събития близо до Вас

Съвместно с бюрото на Европейския парламент във Вашата страна и редица местни партньори организираме събития преди европейските избори.

Кликнете върху картата, за да видите планираните събития близо до Вас.

Събития близо до Вас

Този път ние Ви молим не просто да гласувате, а да ни помогнете да убедим и други да го направят. Можете ли да отделите няколко часа всеки месец? Споделете ни по какъв начин искате да помогнете.

Да, ще се включа в екипа